Welkom op de website van museum Hulst

 

van

tot

Wisseltentoonstellingen in 2018

14 juli 11 november
Vechten tegen de bierkaai!
persbericht »
14 april  
Tears from Heaven!
affiche »

van

tot

Wisseltentoonstellingen in 2017

15 juli 5 november
Uw Museumstuk?.... in Museum Hulst!

1 april 9 juli
500 jaar reformatie; katholiek en protestant in Hulst e.o

Affiche »

Tijdlijn »

Brochure »

van

tot

Wisseltentoonstellingen in 2016

2 april 24 juli
familie Metsers; kunstenaars uit Hulst

© Jeannice Adriaansens; deel documentaire »

meer over Metsers »

31 juli 3 november Historische strips
In samenwerking met het Abdijmuseum Ten Duinen 1138 te Koksijde

Het affiche »

Museum Hulst stript....lees verder »

van

tot

Wisseltentoonstellingen in 2015

4 april 26 juli
Reynaert, de Rekel uit de Regio
Met kunstwerken van Theo van de Goor

  
1 augustus 8 november
De Hattinga‘s laten in hun kaarten kijken!
Over Willem Tiberius Hattinga, magistraat in Hulst.
Samen met zijn twee zonen was hij bekend cartograaf in de eerste decennia van de 18de-eeuw.
Vanaf 1724 tot 1764 was hij achtereenvolgens in Lillo, Tholen, Goes en Hulst als arts werkzaam.
(Willem IV beschrijft hem als het Tholens doktertje).
meer over Hattinga en zijn tijd »

van

tot

Wisseltentoonstellingen in 2014

5 april 22 juni
Een Schot in de Roos
Over schutterijen vanaf de late middeleeuwen tot vandaag
28 juni 21 september BOVEN GOED
De tweede wisseltentoonstelling van 2014 tonen we een selectie uit onze grote collectie kleding en accessoires. Hoedjes en mutsen, kanten kragen, pelerientjes, kinderkleding, babykleding, babymutsjes, slabbetjes (“bavetjes”), het een nog mooier dan het andere.


27 september 2 november
Grenzen aan een grenzeloze oorlog
In Samenwerking met de Cantorij der Basiliek en De Oudheidkundige Kring de Vier Ambachtem
Over de vlucht van vele zuiderburen naar onze omgeving en het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog.

schilderwerken Wil de Velde  »

foto »

van

tot

Wisseltentoonstellingen in 2013

1 april 23 juni
Schapen langs de Schelde
Over schaapherders en hun bedrijf in het Verdronken Land van Saeftinghe en de daaromheen liggende polders
foto »
29 juni 8 september
Smokkelen
Over smokkelaars en douane beambten aan beide kanten van de grens
tijdens het hoogtepunt van de smokkel van boter e.d. in de jaren 40, 50 en 60
van de 20e eeuw
foto »
14 september 3 november
Klederdrachten op Schilderijen
Tentoonstelling van amateurkunstenaars uit onze omgeving, die de klederdracht uit het
museum op allerlei soorten schilderijen weergeven.

van

tot

Wisseltentoonstellingen in 2012

1 april 24 juni
Graven in de Haven
Archeologische vondsten uit de Bierkaai
Werkzaamheden de Bierkaai  »
Even geduld bij een langzame verbinding a.u.b.
30 juni 2 september Tin Glans van het Verleden
Tinnen voorwerpen uit een particuliere verzameling
7 september 4 november Grisailles, Grijs noch Grauw van abten en Graven
Enkele details  »

van

tot

Wisseltentoonstellingen in 2011

25 april 8 juli Sluizen en sluisjes in Oost Zeeuws Vlaanderen
15 juli 6 november Van Pit en Mit
Voorwerpen uit de tijd van onze grootouders
De tentoonstelling gaat naar de Blaauwe Hoeve in Hulst  »

van

tot

Wiseltentoonstellingen in 2010

5 april 3 juli Heilige Boontjes.
De officiële opening vindt plaats op 31 maart 2010
Vergeten groenten, fruit en kruiden uit de Abdijtuinen
In samenwerking met Abdijmuseum Ten Duinen te Koksijde
Kweekresultaat Heilige boontjes  »
10 juli 17 oktober

Poppen in Dracht »
Klederdrachten uit geheel Nederland getoond op poppen
Kortgeleden werd onze collectie, historische klederdracht, uitgebreid met een legaat bestaande uit poppen, klederdrachten en boeken.

Het museum komt naar u toe »

22 oktober 15 november

Cornelius Jansenius 500 jaar.
Tentoonstelling ter gelegenheid van het 500ste geboortejaar van Jansenius. In Hulst geboren in 1510.
Hij was theoloog, de eerste bisschop van Gent en was sterk betrokken bij de contra-reformatie. 
In samenwerking met Librije van de basiliek.
Jansenius in één minuut »

van

tot

Wiseltentoonstellingen in 2009

19 september 8 november Hulst 65 jaar bevrijd
15 augustus 8 november De cisterciënzers in onze streken. Deze tentoonstelling wordt ingericht in samenwerking met het Abdijmuseum Ten Duinen 1138 te Koksijde, de Stichting de Kerk in Klooster en De Librije van de basiliek in Hulst
In 2009 is het 400 jaar geleden dat de Hof te Zandekerk in Kloosterzande werd verbouwd. Tevens is het zo'n 800 jaar geleden dat de Cisterciënzers zich in onze streken vestigden
27 juni 17 september Zeeuwse babbelaars.......
27 juni 11 augustus Speculoosplanken........
13 april 23 juni Verdwenen textiel »
De geschiedenis van de opkomst en teloorgang van de textielindustrie in oost Zeeuws Vlaanderen. Aan de hand van originele documenten en voorwerpen van de fabrieken en fabriekjes, die inmiddels al jaren gesloten zijn.
4 april 5 april Tijdens het museumweekend is onze tentoonstelling "verdwenen textiel" geopend onder de naam "verleiden met.... textiel"
De toegang is in dit weekend gratis

van

tot

Wisseltentoonstellingen in 2008

23 augustus 9 november Vechten langs de grens »
De geschiedenis van Hulst 500 jaar vestingstad.
Naast een pas door de gemeente Hulst verworven 17e eeuws schilderij, dat voor het eerst wordt gepresenteerd, zijn wij er trots op van het Rijksmuseum in Amsterdam de kolder van Hendrik Casimir van Nassau in bruikleen te hebben ontvangen. Mevrouw Eveline Sint Nicolaas, conservator Nederlandse geschiedenis van het Rijksmuseum zegt er in het bulletin van het Rijksmuseum het volgende over »
15 juni 20 juli Reynaert etsen »
door Theo van de Goor.
24 maart 10 augustus

Streekbieren »
Zoals zoveel regio's in Nederland en België kende Oost Zeeuws Vlaanderen een rijke traditie van kleine lokale brouwerijen. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog zijn de meeste verdwenen of overgenomen.

van

tot

Wisseltentoonstellingen in 2007

9 april 29 juni Reynaert »
Speciale aandacht voor het dierenepos. De schrijver Willem moet de omgeving van Hulst goed gekend hebben.
30 juni 30 augustus

Van wol tot baksteen »
Voornamelijk op het gebied van de ontwikkeling van de landbouw hebben de Cistercienzers een belangrijke rol gespeeld. Ons museumgebouw was het vluchthuis van de monniken van Ten Duinen.

1 september 11 november

Rouleau, architect »
Deze Hulster stadsarchitect uit het begin van de vorige eeuw heeft overal in en rond Hulst zijn sporen nagelaten. Zijn stijl is duidelijk te herkennen in verschillende gebouwen.

van

tot

Wisseltentoonstellingen in 2006

27 april 26 juli watersnood ramp 1906 »
Een vergeten ramp.
Tentoonstelling met o.a. veel foto's uit de begintijd van de fotografie
In maart 2006 is het 100 jaar geleden, dat de dijken in het Noordoosten van Zeeuws Vlaanderen doorbraken.
Hoewel er geen doden te betreuren waren was de schade aanzienlijk.
H.M. Koningin Wilhelmina bracht een bezoek aan het rampgebied
29 juli 5 november

kopzorg »
Een tentoonstelling van mutsen horende bij de klederdrachten van heel Nederland.
Uit elke provincie in Nederland zijn er mutsen, sommige met bijbehorende sieraden, te bewonderen.

van

tot

Wisseltentoonstellingen in 2005

28 maart 15 augustus Zeeuwen in Indie (deel 1) »
De Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" organiseert in het museumseizoen 2005 in haar museum te Hulst een tweetal tentoonstellingen. In de eerste tentoonstelling die loopt van 28 maart tot 15 augustus werd aandacht besteed aan de vrijwilligers, die deelnamen aan de militaire acties in Oost Indië in de periode na de Tweede Wereldoorlog.
16 augustus 1 november Zeeuwen in Indie (deel 2) »
In de tweede tentoontstelling in het tweeluik 'Zeeuwen in Indie' komen de dienstplichtige Zeeuwen in beeld

van

tot

Wisseltentoonstellingen in 2004

6 september 7 november

Bezetting en bevrijding »
Bezetting en bevrijding van Oost Zeeuws Vlaanderen, gezien door de ogen van streekgenoten

van

tot

Wisseltentoonstellingen in 2003

    Jan Haak en zijn tijd
(75 jaar Oudheidkundige Kring)

van

tot

Wisseltentoonstellingen in 2002

    Van Penseel tot beitel

van

tot

Wisseltentoonstellingen in 2001

16 april 28 oktober Devotionalia

van

tot

Wisseltentoonstellingen in 2000

14 april 29 oktober Kernen van Hulst
Clinge, Nieuw Namen

van

tot

Wisseltentoonstellingen in 1999

3 april   Gewerkt aan behoud
(70 jaar Oudheidkundige Kring)

van

tot

Wisseltentoonstellingen in 1998

11 april   Kernen van Hulst
St Jansteen

van

tot

Wisseltentoonstellingen in 1997

    Stijn Streuvels en Reynaert de Vos

van

tot

Wisseltentoonstellingen in 1996

    Ziel en Zaligheid

van

tot

Wisseltentoonstelling 1995

20 mei   De werkgroep Stadsarcheologie presenteert:
Frederik Hendrik en de Verovering van Hulst in 1645

van

tot

Wisseltentoonstelling 1994

    50 jaar bevrijding

van

tot

Wisseltentoonstelling 1993

10 april   Reynaert in onze streken

van

tot

Wisseltentoonstelling 1992

20 april   Zegswijzen uit het land van Hulst

van

tot

Wisseltentoonstelling 1991

1 april 21 april Broeders en zusters in Hulst
4 mei 8 september Stad en Land van Hulst in de Zelandia Illustrata

van

tot

Wisseltentoonstelling 1990

19 mei   gewoon water

van

tot

Wisseltentoonstelling 1989

    Documenten, perkament 1529, Karel VI, Maria Theresia
19 mei   Volksvermaak in vroeger dagen

van

tot

Wisseltentoonstellingen 1988

paasweek   Vereniging in vroeger dagen (foto's)
    60 jaar Landbouw en Nijverheid in onze streek

van

tot

Wisseltentoonstellingen in 1987

20 april 5 september Schutterijen in het Land van Hulst

van

tot

Wisseltentoonstellingen in 1986

10 mei 7 september Haventjes in het Land van Hulst

van

tot

Wisseltentoonstellingen in 1985

11 mei 7 september Maten en Gewichten

van

tot

Wisseltentoonstellingen in 1984

21 april 9 juni Boeken uit onze bibliotheek
16 juni 8 september De invloed van de Vlaamse Abdijen in het Land van Hulst

van

tot

Wisseltentoonstellingen in 1983

7 mei 30 juli Goed gemutst in Zeeland
30 juli 10 september Hulst en omstreken in Ansichten en prenten

van

tot

Wisseltentoonstellingen in 1982

29 mei 16 juli Verdronken Hontenisse
17 juli   Molens in Zeeuws Vlaanderen

van

tot

Wisseltentoonstellingen in 1981

23 mei 16 juni Olielampen
27 juni 31 augustus Motieven op merklappen

van

tot

Wisseltentoonstellingen 1980/1979

    Speciale tentoonstelling 800 jaar Hulst Stad
  • Hulst en de Vier Ambachten rond 1180
  • Over het ontstaan en de eerste Stedelijke rechten van Huls t
  • Hulst in de Landsheerlijke Tijd (tot 1645)
  • Van den Vos Reynaerde
  • 800 jaar Hulst in archeologische vondsten
  • Onze vroegere klederdracht
  •