In het historisch gebouw van het Refugium Ten Duinen, het vluchthuis van de cisterciënzer monniken, die van de 13e tot de 17e eeuw rond Hulst inpolderingen verrichtten, vindt u Museum Hulst.

In dit fraaie, historische pand treft u de volgende afdelingen aan: de vesting Hulst, Reynaert de Vos, archeologie van stad en streek, streekdrachten en streeksieraden, landbouw en ambachten. Tevens is er een verzameling schilderijen van de Hulster schilder Jan R. Haak en een topstuk van de Vlaamse meester Cornelis de Vos, die eveneens uit Hulst afkomstig was.

In november 2006 is het Streekmuseum een zelfstandige stichting geworden met de naam Stichting Museum 'De Vier Ambachten', vanaf 20 november 2006 was deze stichting belast met de exploitatie van het museum. De Oudheidkundige Kring heeft haar gehele collectie aan de Stichting in langdurige bruikleen gegeven. Per 2018 gaat de Stichting verder onder de naam "Museum Hulst"

In ons prachtige middeleeuwse pand snuift u de sfeer van weleer. De vloeren, plafonds, de gevels en de toren ademen het rijke verleden van de stad Hulst.

Eens was ons gebouw het vluchthuis van de cisterciënzer monniken van de abdij Ten Duinen in Koksyde, die een uithof hadden in Kloosterzande.