Vrienden van het Museum Hulst

De stichting Vrienden van het Museum Hulst steunt het museum financieel bij haar taken op het gebied van het bewaren van historisch erfgoed, kunst en cultuur uitingen en bij haar educatieve taak.

https://vriendenmuseumhulst.nl/pages_2/index.php

Industrieel Museum Zeeland

In de vaste collectie van het Industrieel Museum Zeeland in Sas van Gent kom je de (Zeeuwse) Industrie in alle aspecten tegen. Het museum is in zones en paviljoens ingedeeld waar steeds andere aspecten op een interactieve manier aan bod komen.

https://industrieelmuseumzeeland.nl/

Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten"

De vereniging de Oudheidkundige Kring "de Vier Ambachten" heeft als doel de kennis van de geschiedenis, volkskunst, taalkunde en oudheden van Oostelijk Zeeuws Vlaanderen, en meer bepaald van de Stad en het Land van Hulst te bevorderen en te verspreiden en de nog aanwezige historische natuur- en cultuurmomumenten zoveel mogelijk te behouden en te herstellen. 

https://www.devierambachten.nl/

Het Warenhuis

De stichting Land van Axel beheert een uitgebreide collectie voorwerpen met de nadruk op de landbouw. Deze wordt getoond in museum Het Warenhuis te Axel.

https://www.hetwarenhuis.nl/

Het centrale aanspreekpunt voor het erfgoed in Zeeland.

Als aanspreekpunt en kenniscentrum voor het Zeeuwse erfgoed informeren, adviseren, en ondersteunen wij erfgoedbeheerders, erfgoedprofessionals, erfgoedvrijwilligers, monumenteigenaren, onderwijsgevenden, overheidsmedewerkers en iedereen die zich inzet voor het erfgoed. Zo dragen we samen zorg voor het rijke en diverse erfgoed van Zeeland.

https://www.erfgoedzeeland.nl

De Zeeuwse Musea

De Zeeuwse musea werken samen om door uitwisseling tot betere collecties en professionaliteit te komen. Daarnaast is het een belangenvereniging die de musea kan vertegenwoordigen bij de provinciale en landelijke overheid. Via deze website zijn de websites van alle aangesloten musea te openen. 

https://www.zeeuwsemusea.nl/