De komende expositie

De Laatste Boerenbruiloft

47 jaar boerenbruiloft in Hulst

De volgende tijdelijke expositie "De Laatste Boerenbruiloft" is nu te zien.

In 2019 was de laatste boerenbruiloft tijdens het carnaval. De organisatie heeft besloten er na 47 jaar mee te stoppen. De reden is de geringe belangstelling voor het evenement. Daarmee verdwijnt een belangrijk stuk folklore uit Hulst. Helaas hebben we de expositie op 28 maart niet kunnen openen vanwege de regelgeving omtrent de corona ontwikkeling. N.a.v. de verruiming van de Corona-maatregelen is ons museum aangepast heropend op 6 juni j.l.. Zie voor meer infomatie onze nieuws pagina.

Wij houden u op de hoogte

Tentoonstellingen door de jaren heen

 • Bezetting en bevrijding
  Bezetting en bevrijding
  6 juli 2019 - 11 november 2019

  Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding heeft museum Hulst een expositie ingericht. Het gaat over bezetting en bevrijding van Hulst en omstreken. Er zijn afbeeldingen van de kapotgeschoten torenspits van de basiliek, een lijst met oorlogsslachtoffers in Hulst en Hontenisse. Op 31 augustus is een expositie ingericht in een container op de dijk bij Terneuzen. Dit ter gelegenheid van de start van de herdenking 75 jaar vrijheid in Nederland.

  Bekijk het boekje
 • Kornelis Jacobus Huineman
  Kornelis Jacobus Huineman
  30 maart 2019 - 30 juni 2019

  Een grote expositie van de werken van K.J. Huineman. Bij leven deurwaarder te Terneuzen. Actief in het verzet en gepassioneerd tekenaar en schilder van de Basiliek en straatjes in Hulst. Ter gelegenheid van het bevrijdingsevenement in Terneuzen is in de Passerelle  een expositie van zijn werk uit 1944. Samen met Paul van der Velde is een boek uitgebracht over het leven en werk van de schilder. Het boek is verkrijgbaar bij de balie voor 20 euro.

 • Tears from Heaven
  Tears from Heaven
  1 april 2018 - 8 juli 2018

  Onder de noemer "Tears from Heaven" hebben een drietal organisatie een programma opgesteld ter herinnering aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. Met name: De Cantorij, De Oudheidkundige Kring "de Vier Ambachten" en Museum Hulst. In Museum Hulst wordt dit ingevuld met een drietal thema's: Rouwrituelen in Zeeuws Vlaanderen , een groot zevenluik van de Zeeuws-Vlaamse schilder K.J. Huineman en werkstukken van de Kreatieve vorming.

  Bekijk het boekje
 • Vechten tegen de bierkaai
  Vechten tegen de bierkaai
  14 juli 2018 - 11 nov. 2018

  Tijdens de opgravingen van de haven in Hulst in 2011 zijn een groot aantal kleinere vondsten gedaan, waaronder 2600 metaalvondsten. Voor Midden-Europa zijn de militaire vondsten in Hulst buitengewoon, omdat het hier waarschijnlijk om de vondsten van een beleg gaat, die naderhand in de haven zijn gestort. Er zijn geen andere vondsten van dergelijke orde van een veldslag uit de 16e en 17e eeuw bekend. Veel musea in Europa zouden trots zijn dergelijke stukken te kunnen laten zien.

  Bekijk het boekje
 • Uw Museumstuk?.... in Museum Hulst!
  Uw Museumstuk?.... in Museum Hulst!
  15 juli 2017 - 5 nov. 2017

  De Hulstenaren werden uitgenodigd hun fraaiste en oudste objecten in het Museum te exposeren. Het bleek een schot in de roos. Veel bijzondere objecten werden aangeboden. Halverwege de expositie werden de objecten door enkele experts van het Middelburgse Veilinghuis getaxeerd. We hebben vernomen dat enkele objecten zijn geveild. 

 • 500 jaar reformatie; katholiek en protestant in Hulst e.o
  500 jaar reformatie; katholiek en protestant in Hulst e.o
  1 april 2017 - 9 juli 2017

  De geschiedenis van de reformatie in Nederland en de gebeurtenissen in Hulst. Tevens is een film uitgebracht over de beide geloofstradities met actuele opnamen uit de eigen omgeving. Het simultaan gebruik van de Willibrordus-kerk krijgt aandacht. 

  Bekijk het boekje
 • Familie Metsers; kunstenaars uit Hulst
  Familie Metsers; kunstenaars uit Hulst
  2 april 2016 - 24 juli 2016

  Expositie van werken van verschillende leden van de familie Metsers. De expositie kwam tot stand in samenwerking met De Kunstraad. De werken hingen zowel in het museum als in het 's Landshuis. 

 • Historische strips
  Historische strips
  31 juli 2016 - 3 nov. 2016

  De expositie kwam tot stand in samenwerking met het Abdijmuseum Ter Duinen te Koksijde. 

 • Reynaert, de Rekel uit de Regio
  Reynaert, de Rekel uit de Regio
  4 april 2015 - 26 juli 2015

  Een expostie over Reynaert de Vos, met een flink aantal kunstwerken van de kunstenaar Theo van de Goor. 

 • De Hattinga‘s laten in hun kaarten kijken!
  De Hattinga‘s laten in hun kaarten kijken!
  1 aug. 2015 - 8 nov. 2015

  Expositie over de familie Hattinga, cartografen en bestuurders uit de 18e eeuw, in samenwerking met het Mercatormuseum te Sint Niklaas.

 • Overzicht van tentoonstellingen in museum Hulst
  Overzicht van tentoonstellingen in museum Hulst
  1979 - 2014
  Bekijk het boekje