01-03-2021

Dek/haardstenen:

Toen de stookplaats in woonvertrekken verplaatst werd vanuit het centrum naar een plaats tegen de wand, werden haardstenen van natuursteen of van vuurbestendige baksteen achter in de schouw geplaatst, bovenaan bekroond met een deksteen. Bakstenen dekstenen hebben een gestempelde reliëf-afbeelding. Er komen afbeeldingen voor van Karel V, van Philips II, enkele van Willem van Oranje en vele met het wapen van Maurits. Het wapen van Karel V werd nog gebruikt tot circa 1610, ruim vijftig jaar na zijn dood, vaak in Luik en Antwerpen

Op de deksteen hierboven staat een keizerskroon met het jaartal (1552 en 1583).

Op de halfronde haardsteen hieronder staat de wapenspreuk van Karel V: Plus oultre (steeds verder)

Beide stenen zijn te zien in de archeologische kelder van ons museum.